Demoverze Božího království

Exemple

Demoverze Božího království

Jak to funguje v našich lidských královstvích či dnes už spíše státech to víme velice dobře. Jak však pochopit, jak funguje něco, co jsme nezažili a neviděli?

Mnoho lidí má problém přijmout Ježíšovy zázraky. Zdají se jim nereálné. Někomu se může zase zdát, že Ježíš svými zázraky „frajeří“, protože to každý nedokáže. Jenže smysl těchto zázraků, z našeho pohledu je mnohem hlubší. Pokud se na ně budeme dívat izolovaně, tak jejich význam nepochopíme, ale jakmile se na ně podíváme jako na celek, tak se nám objeví jejich význam. Pomoci nám v tom může text v Bibli u Matouše 11. kapitola, od 2. do 6. verše.

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících. „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“

My na tomto světě jsme svědky mnoha problémů a trápení. Tyto problémy a trápení v Božím království nejsou a nebudou. Ježíš přichází na tuto zemi jako mesiáš/Kristus = pomazaný za krále. On je králem Božího království. Proto ti, kteří za ním přicházejí a trpí v našem světě, jsou v jeho přítomnosti uzdravováni, dostává se jim pomoci. Jinými slovy je jejich problém vyřešen. Nejde o zázrak jako takový, ale o to, že král pomáhá svému národu a zbavuje jej problémů tohoto světa. Jan Křtitel, seděl ve vězení a asi čekal, že Ježíš udělá jako mesiáš – nový král Izraele, nějakou revoluci. Čekal krále, který svrhne římské okupanty. Jenže Ježíš měl jiný cíl než svrhnout římské vládce silou. Ježíš přinesl na Zemi své království. Království, které je jiné, kde už nejsou nemoci, slzy, pláč a bolest. Tím, co Ježíš dělal, potvrdil to, že je skutečným králem Božího království, že je tím mesiášem.

Svrhnout cizí království silou, to umí mocní lidé odedávna, ale Ježíš přinesl něco jiného. Přinesl řešení skutečných problémů. Vždyť co se dotýká člověka více než to, když nevidí, nemůže chodit, má smrtelnou nemoc, neslyší, zemře nebo je tak chudý, že podle ostatních nemá právo na vlastní život? Ježíš, když chodil po této zemi ukázal, jaké je jeho království. Že on neřeší cenu másla, neřeší soudobé vládce. On ukázal, že řeší náš skutečný a plný život.

2 thoughts on “Demoverze Božího království

 • kolacek_on

  Bylo obohacující podívat se na známý příběh z jiné perspektivy. Díky za příležitost k příjemnému počtení.
  -oK

  Odpovědět
 • vlastik c

  Přeji pokojný den.

  Souhlasím a děkuji za podnět k zamyšlení. Myslím si, že stejně tak jak posilovali andělé Ježíše Krista , stejně tak potřeboval Jan Křtitel ujištění a posilnění před svou smrtí, kterou v Duchu svatém jistě tušil. Ve vězení musel prožívat velmi , velmi, těžké chvíle. Ježíšova odpověď k Janovi je nejen svědectvím o království , které s ním přišlo a po ukřižování až po dnes prošlo jistým vývojem. Ta odpověď pro Jana platí do dnes a je určena také i pro nás všechny. I pro ty kdo ještě váhají a Božím království pochybují , nebo svedeni nevcházejí a teprve v budoucnu čekají. Prostě , tak jako děti nepřijali.

  Sám Pán Ježíš hovořil a poukazoval na to, že proroci prorokovali po Jana. Tohle také došlo naplnění:

  „Hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde Zákon תורה [Tora] Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2b-3)

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *