NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Pozdrav z Hvězdy

Pozdrav z Hvězdy

on Duben 18, 2020 by Hanka Matějková

Číst článek →
Velkopáteční zamyšlení od Dana Dorici

Velkopáteční zamyšlení od Dana Dorici

on Duben 18, 2020 by Hanka Matějková

Číst článek →
Sobotní zamyšlení od kazatele Jiřího Gomoly

Sobotní zamyšlení od kazatele Jiřího Gomoly

on Duben 18, 2020 by Hanka Matějková

Číst článek →
Pozdrav od Kolínků st.

Pozdrav od Kolínků st.

on Duben 1, 2020 by Hanka Matějková

Číst článek →

AKCE A UDÁLOSTI

Bible

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.Izajáš 26, 3-4
Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi! Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by mě vedla ruka tvá, tvá pravice by mě držela!Žalmy 139, 7-10
Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.Matouš 5, 16