Adventní koncert 2019 v Bílém kostele

Adventní koncert 2019 v Červeném kostele

80. výročí adventistů na Jižní Moravě

Manželský víkend 2017

Křest Lidušky Rakovské

Otevírání Kaple ve hězdách

Velikonoční večeře mládeže

Autoři fotografií:

Daniel Matějka, Ondřej Koláček, Pavel Stančík