Exemple

Pozvánka na Vánoční Koncert

Zvýrazněný článek

Milí přátelé, opět po roce vás srdečně zveme na vánoční koncert. Vystoupí pěvecký sbor z břeclavské církve Adventistů pod vedením Heleny Vladárové. Stejně jako minulý rok bude vstupné dobrovolné a výtěžek půjde na dobročinné účely. Koncert bude opět probíhat dvakrát – v časech 16:00 a 19:00, abychom se všichni do našeho malého kostela vešli.

Moc se na vás těšíme.

Na tomto odkazu najdete plakátek.

Číst více →
Exemple

Kamarádská čajovna Bébéček

V pátek 1.12.2017 jsem se sešli na kamarádské čajovně v našem sboru. Každý si mohl pozvat kamaráda. Hráli jsme společné hry, tvořili jsme záložky, povídali jsme si a dívali jsme se na video.

 

„K dobré atmosféře přispělo i občerstvení, které jsme si přinesli. Moc se mi to líbilo.“

– Filip

Číst více →
Exemple

Narodil se král!

Doba adventu, tj. doba kdy se před svátkem Vánoc očekává narození malého Ježíše nebo Ježíška, jak chcete, je tu. Pro většinu naší společnosti to znamená období zvýšené aktivity, kdy v práci se stíhají poslední termíny dodávek, doma se uklízí, shánějí se dárky. Přitom období adventu by mělo být o zastavení se a přemýšlení nad tím, že zde byla událost, která nás křesťany ovlivnila na celý život.
V našem křesťanství se dnes zmiňuje úloha Ježíše především jako úloha osobního spasitele, který nás očišťuje od našich osobních selhání. Jenže tento obrázek je hrubě zkreslený. Odluka církve a státu, která začala po Francouzské revoluci, pokračovala v období osvícenství a u nás také během vlády komunistů, v nás vytvořila omezené chápání Ježíše. Ježíš je totiž v první řadě král – vládce!
Herodes velmi dobře chápe, že mesiáš – tj. pomazaný (král je na počátku své služby pomazán olejem), je budoucím králem. A proto, že se bojí o svůj trůn, nechá stovky dětí zmasakrovat. Herodes se nebál nějakého teologického učitele, on se bál o svou pozici někým, kdo prohlásí, že jej králem jmenoval Bůh.
Syn Davidův – pro nás to mnoho dnes neznamená, ale toto označení bylo pro Izraelce velice výmluvné. U králů je obvyklé, že se na trůnu usadí syn daného vládce. Pokud je tedy někdo prohlášen za syna Davidova, tak se tím obrazně říká, že je jeho právoplatný potomek a dědic trůnu. Pro řadu představitelů národa v době Ježíše je představa, že na trůnu království sedí tento tesař z Nazareta, naprosto nepřijatelná. Jenže Ježíš pochází z Davidova rodu a narodí se Betlémě. Více symbolické to už snad být ani nemůže.
Ježíš Nazaretský – král Židů – tabulka, kterou nechal Pilát Pontský přitlouci na Ježíšův kříž je také velice výmluvná. Během celého přelíčení před veleradou, ale i později u Piláta se řešilo: „Kdo je Ježíš?“ Navzdory tomu, že představitelé židovského národa se proti označení Ježíše jako krále bouří, Pilát jednoznačně rozhoduje, že toto označení tam zůstane.
Když kamenovaný Štěpán vidí Ježíše před svou smrtí, tak jej nevidí jako teologického učitele, kněze, ale jako vládce. Pro nás je termín král spojený hlavně se středověkem nebo s pohádkami. Dokážeme si však představit Ježíše jako vládce? Chtěli bychom, aby nás vedl jako národ? Chtěli bychom, aby nám určoval zákony? Chceme, aby řešil naše rozepře jako soudce? (Ve starověku byl král nejvyšším soudcem). Chtěl bychom králi sloužit? (Král si vždy nárokoval určitou práci od poddaných, kterou my dnes odvádíme ve formě peněz – daní).
Mít Ježíše jako osobního kazatele, psychologa nebo zahlazovače špatných skutků je totiž něco jiného, než vnímat Ježíše jako vládce, který má nad naším životem obrovskou moc. Přijmout Ježíše jako vládce národa a podřídit se mu je pro nás velice náročné, zvláště pokud se na něj díváme jako na vládce tak, jak jej známe z našeho lidského světa. Jenže Ježíš je vládce, kterému na nás záleží, a který má o nás starost a kvůli nám je ochoten obětovat vše.

Číst více →
Exemple

31. října se uskutečnilo další setkání KOSu. Nejprve se zdálo, že nás bude málo, nastal podzim a s ním přišly i různé nemoci z nachlazení. Jiní byli na cestách, ale nakonec se nás sešlo 19 + 6 dětí včetně nejmladší 3týdenní Marušky.
Setkání bylo zahájeno modtlibou, pak následovaly důležité informace a vyřizování pozdravů. Jako vždy, ti, kteří měli v říjnu narozeniny, dostali malý dárek.
Nejvíce času jsme věnovali „poznávání“ naší nové kazatelské rodiny. Každý účastník měl připravenou nějakou otázku na manžele Gomolovi, mohli jsme je více poznat z různých stran.
Také Jozífek se podělil s vyprávěním o svém měsíčním pobytu u syna v USA. Povídání bylo doplněno fotografiemi.
Nezapomnělo se ani na naše „asistentky“, které předváděly v pantomimě různá povolání a zvířata. Poučná byla i báseň o vších a blechách.
A samozřejmě nechybělo zpívání a dobré mlsání na závěr. Byl to příjemný a hezký večer.

Číst více →
Exemple

Modlitební řetěz

Minulý týden jsme již poněkolikáté propojili při společném modlení. V nachystané místnosti jsme se střídali po hodině, a každý ten čas využil po svém.
Někdo zpíval, někdo četl, někdo se modlil či meditoval, a to vše se dělo ke chvále Boží. Každý z nás mohl cítit Boží blízkost a čerpat z jeho darů.
V sobotu jsme pak společně Bohu děkovali na bohoslužbě vděčnosti a celý tento intenzivní týden ukončilo podnětné setkání se senátorem Liborem Michálkem.
Modlitba je málo využívaný dar, a proto jsem rád, že jsme měli možnost čerpat z modlitby všechny její požehnání.

Číst více →
Exemple

Čas, který máme k dispozici – dejme tomu v sobotu – můžeme využít různě. Tento čas lze naplnit duchovním rozjímáním, procházkou za pěkného počasí, schůzkou s přáteli nebo čtením Bible.

Pokud však chcete zažít něco nevšedního, třeba to, jak pro někoho může hodina vašeho času znamenat velmi speciální moment v celém týdnu, jeďte někdy s Bohuškou do Klentnice. V domově pro osoby se zdravotním postižením si totiž budou vašeho času vážit jako nikdo jiný. Vzpomeňte si, jestli jste někdy vymýšleli aktivity pro nějaké děti nebo jiné dospělé. Máte strach, jak se k tomu postaví, jestli je to bude bavit, jestli to nebudou bojkotovat. To se vám v Klentnici nestane, protože jakoukoliv zábavu připravíte, ta se setká u domácích s nadšením.

Nepoznáte to tak, že by vám přišli uznale potřást rukou, že jste se rozhodli křesťansky věnovat svou hodinu času pro jejich rozveselení. Ale ukážou vám to. Budou se smát, tleskat, tancovat, nadšeně hrát hry, které připravíte, budou se s vámi chtít pozdravit, usmějí se na vás. A v tu chvíli poznáte, jak vypadá šťastný člověk. Neřeší svět, jenom je prostě šťastný. Tito lidé mají zdravotní postižení, ale rozhodně nemají postižení civilizací. Umí prostě a jednoduše být tady a teď a spokojení – třeba s házením míčků do koše nebo se zpíváním vánočních písní v listopadu. Stačilo by nám to ke štěstí? Jim jo. Běžte se někdy přesvědčit.

aK

Číst více →
Exemple

Znáte to, když se sejde Američan, Francouz, Ital, Švéd a Japonec? Tak to bylo v říjnu roku 2117 a oni společně letěli na výpravu na planetu Memoria. Na úvod dostali všichni památníčky a do nich si museli zapisovat zážitky, dojmy i vzpomínky na nové kamarády, protože jakmile kdokoliv opustí planetu Memoria, zapomene všechno, co tam prožil. Proto musím teď nahlédnou do některého památníčku, abych Vám mohla zprostředkovat, co se tam událo:

 • hned po příjezdu jsme vyráběli lampiony a po svíčkách jsme museli jít trasou pro věčné světlo do lampionů, Jirka a Šimon nám připravili krkolomnou trasu a to se nám líbilo
 • v pátek ráno jsme měli příběh o tom, jak je důležité vzpomínat, „díky Jarine“
 • pak jsme běželi „Běh paměti národa“ každý běžel pro svého hrdinu, na kterého by se nemělo zapomenout,
 • děkujeme Evičce a Karolínce za přípravu příběhů hrdinů
 • vyráběli jsme panáčka pamatováčka – zvlášť kluci se překonali a všichni to dodělali, díky Bobovi za přípravu
 • venku jsme soutěžili po státech, například kdo vydělá nejvíc peněz v pizzerii – je libo sýrovou nebo žampionovou
 • sauna byla skvělá, pak jsme si povídali po skupinkách nebo hráli hry
 • v sobotu jsme měli příběh o tom, jak je důležité zapomínat
 • pro své národy jsme zahraňovali nápoj zapomnění
 • večer jsme měli palačinky (mňam) díky Tomovi a Jendovi
 • zpívali jsme hymnu“díky Simone“ hráli pipong „díky Jirko“ a hráli hry „díky Šimone“

Z památníčku opisovala… Bobina.

Číst více →
Exemple

Nonstop modlitby

V Břeclavi a okolí existuje mnoho provozů, fabrik, zdravotnických zařízení či heren, které mají otevřeno 24 hodin denně. Každý z těchto provozů se však soustředí na uspokojení tělesných potřeb.

V bílém kostele však chceme naplňovat duchovní potřeby, a to nejen naše, ale také občanů města, mocných i nemocných a to nepřetržitým řetězem modliteb v týdnu od 6.- 11.11. 2017. I vy se můžete připojit na www.modlitby24-7.cz/breclav/

j

Číst více →
Exemple

Manželský víkend 2017

Staráte se dobře o své auto? Určitě pravidelně navštěvujete mechanika, kontrolujete stav oleje, obnovujete všechno od žárovek až po rozvody, na zimu dáte nové obutí a sem tam svému miláčkovi i dopřejete myčku s nějakým tím voskem, ať se hezky leskne. Každé auto potřebuje servis, nebo přestane jezdit a bude se hodit akorát tak do šrotu. Staráte se alespoň stejně dobře o své manželství?

Kdyby stačilo jen sem tam mrknout na kontrolky a občas něco dolít, bylo by to ideální, ale údržba manželství naneštěstí není tak snadná, jako údržba auta. (Kontrolky jsou leckdy nečitelné a jindy zase znamenají něco úplně jiného, než si myslíme. A s novým obutím jednou za rok taky žádný potlesk nesklidíme.) Skvělou příležitostí, abychom pro naše manželství něco udělali, byl Manželský víkend, který uspořádali manželé Kolínkovi a Žižkovi v krásném penzionu nedaleko Osvětiman.

Manželák byl hodně odpočinkový: pomohl nám odstřihnout se od každodenních problémů a zaměřit se jeden na druhého. Užili jsme si procházky podzimní krajinou, relax v sauně, i to, že nikdo z nás nemusí vařit (kuchař měl zlaté ruce a nakládal porce jak pro zedníky – takže pánové, pokud jste tento rok váhali, tak příští rok to rozhodně nepropásněte!).

Hlavním bodem, o který se opíral celý program, byl ale náš Velký mechanik, ke kterému bychom se měli obracet s každým problémem v motoru našeho manželství: Bůh. Pozvali jsme ho při zahajování soboty (po židovském způsobu se svícnem, kalichem a písněmi) a trávili s ním čas po celý zbytek víkendu.

Těšíme se na příští rok: na pohodovou atmosféru, skvělé lidi, perfektní jídlo a na neotřelý program (hlavně ty útoky na naše bránice během sobotního odpoledne).

oK

Číst více →

Kategorie

Archiv