Exemple

Pozdrav od Marušky Čelovské

Videopozdrav od sestry Marušky Čelovské. Zapomněla ještě ve videu zmínit, že moc zdraví nemocného Pepu Kolínka st. a muže od Dáši Zonygové, za které se modlí a prosí za uzdravení.

Čti článek
Exemple

Nouzový stav – koronavirus

Milí  Břeclavští spoluvěřící, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR vyhlašujeme jako statutární zástupci sboru CASD Břeclav následující opatření:

– s okamžitou platností až do 15.4. 2020 pozastavujeme konání sobotních bohoslužeb ve sboru CASD Břeclav a to v celém rozsahu
– až do 15.4.2020 pozastavujeme setkávání členů modlitební skupiny seniorů
– přesunujeme plánovanou Večeři Páně na 06/2020
– až do 15.4.2020 pozastavujeme konání akce KOS
– přesunujeme plánované výroční členské shromáždění
– rušíme večerní bohoslužbu na Velký pátek

V týdnu po velikonočních svátcích budeme informovat členy sboru o případném zrušení nebo prodloužení výše uvedených opatření.
Modlíme se za vás všechny a přejeme vám všem  Boží pokoj v této vážné době,

 

Těšíme se, až se znovu všichni spolu uvidíme.

Vaši spolubratři  Jiří Gomola a Josef Kolínek ml.

Čti článek
Exemple

Bohoslužba ticha

Poslední listopadovou sobotu jsme měli možnost v našem sboru prožít jinou formu bohoslužby, než na kterou jsme zvyklí. Narušit některé ze zažitých stereotypů a zažít sobotní den s jiným rozměrem. Zasloužili se o to mládežníci, kteří nám připravili netradiční program. Při příchodu do kostela nás přivítala klidná klavírní hudba a my si v tichosti mohli sednout do lavice a začít bohoslužbu rozjímáním s Bohem. Následovalo pásmo chval, které bylo prostoupeno modlitbami a čtením žalmů. Tuto část ocenili především chválící typy. AAčka pro nás měly připravené krátké divadlo, které nás všechny rozesmálo, ale také donutilo k zamyšlení nad naší komunikaci s Bohem. Miriam zahrála klavírní skladbu, holky Žižkovy přednesly žalm.  Při kázání Luboš Žižka postavil na kazatelně zeď, která nás každodenně odděluje od Boha a kvůli které často neslyšíme Boží hlas – práce, kamarádi, internet, televize… stačí ale, když v naší zdi uděláme alespoň malé okénko, kudy Boha pustíme do našeho dne. Všichni jsme symbolicky dostali špunty do uší, abychom si mohli připomínat, že je čas na to, být s Bohem. V tichosti, bez rušivých vlivů okolí. Bohoslužba byla zakončena diskusí ve skupinkách na otázky vyplývající z kázání. Nechyběl ani společný oběd, kdy jsme mohli vše (už hlučně) rozebrat.

Zkrátka… díky kreativitě našich mládežníků to byla velmi podařená bohoslužba, která se nám zapsala pod kůži a můžeme z ní čerpat následující dny (i týdny). Děkujeme všem, kteří se do ní aktivně zapojili a doufáme, že to nebyla poslední mládežnická sobota.

Čti článek
Exemple

Manželák je synonymum, pro pohodový víkend bez dětí, s partou skvělých lidí, v krásném prostředí. Tentokrát jsme se ubytovali na penzionu v Osvětimanech , abychom prožili nejen legraci, ale také zpívali a, poslouchali a diskutovali. Letos jsme čerpali z myšlenek Petra Hůště, který nabídl trošku jiné pohledy na manželství a milosrdenství. V neděli jsme pak navštívili obec Modrou, kde jsme se dívali na ryby přes sklo, a někteří i bez skla. Děkuji organizátorům i účastníkům za parádní víkend a těším se na další jubilejní ročník.

Čti článek
Exemple

Rok co rok je pro naše seniory KOSáky nachystána taková menší akce. A letos tomu nebylo jinak. V neděli jsme se všichni sešli v našem kostele, kde jsme si poslechli krátké zamyšlení našeho kazatele Jirky Gomoly. Poté jsme se všichni přesunuli do Lednice, kde jsme si mohli povídat a sdělovat si své zážitky a dojmy v krasné botanické zahradě na VŠ v Lednici. Na pozvání Evy Pavlisové, která spolu s Monikou Činčalovou výlet naplánovala a zorganizovala, jsme se sešli u Pavlisů na zahradě, kde se  opékalo a popojídalo. Když nás vyhnal déšť, přesunuli jsme se do jejich kůlny, kde jsme pokračovali v programu, při kterém jsme se velmi pobavili a tak zakončili naše setkávání během školního roku.
Ba

Čti článek
Exemple

Dětská bohoslužba ve stromové kapli

V sobotu proběhla historicky první dětská bohoslužba ve stromové kapli na Hvězdě. Program vedla Eliška s Barčou, zamyšlení pro nás měl připravené evangelický farář David Najbrt a na závěr děti čekal oběd připravený na ohni. Akci si užili jak dětem, tak dospělí. Věříme, že bohoslužbu pod širým nebem brzy zopakujeme!

Čti článek
Exemple

Noc kostelů 2019

Večer se dá strávit různě. Jednou z možností je vydat se do kostela, přidat se k chválení Boha, čtení z Bible a k modlitbám. A tato příležitost se nám naskytla i letos, kdy se náš kostel jako každý rok připojil k celorepublikové akci Noc kostelů. Letos jsme se také spolupodíleli na programu v katolickém kostele v Poštorné. Po ukončení programu jsme vedli družné rozhovory u prostřených stolů do pozdních nočních hodin.

Čti článek
Exemple

Jistě si vzpomínáte na modlitební řetěz, který je pořádán jednou za půl roku. Je to akce, která se rozjela na počest Moravských Bratří, kteří se modlitebního řetězu nepřetržitě účastnili celých 120 let. Nám to však postačí pouze jeden týden a to necelý. Akce se bude konat od 15.4. do 20.4., tedy od pondělí do soboty. Pokud chcete strávit čas o samotě s Bohem, rozjímáním nebo čtením Bible, tak se můžete se přihlásit na tomto odkazu.

Čti článek
Exemple

Pozvánka na příměstský tábor 2019

Městečko Lundenburg otevírá zoo!

Klub Pathfinder zve na příměstský tábor. Trvá od pondělí do pátku 15.-19. července 2019, denně od 8:00 do 16:00 hodin. Bude se konat v budově a na zahradě Církve českobratrské evangelické, Náměstí svobody 14, Břeclav. Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let.

Cena 850 Kč
Zahrnuje kromě programu a výletu stravu 3x denně (teplý oběd, dvě svačinky a pitný režim).

Jak se přihlásit?
Zájemci pište na mochtakovahana@seznam.cz

Na co se těšit
…na hry, soutěže, písničky, příběhy, tvořivé dílny, celodenní výlet vlakem do okolí, závěrečný jarmark a jiné aktivity.

Odkaz na stránku události.

Čti článek