Dětská bohoslužba ve stromové kapli

arsiv

Exemple

Dětská bohoslužba ve stromové kapli

V sobotu proběhla historicky první dětská bohoslužba ve stromové kapli na Hvězdě. Program vedla Eliška s Barčou, zamyšlení pro nás měl připravené evangelický farář David Najbrt a na závěr děti čekal oběd připravený na ohni. Akci si užili jak dětem, tak dospělí. Věříme, že bohoslužbu pod širým nebem brzy zopakujeme!

Čti článek
Exemple

Jistě si vzpomínáte na modlitební řetěz, který je pořádán jednou za půl roku. Je to akce, která se rozjela na počest Moravských Bratří, kteří se modlitebního řetězu nepřetržitě účastnili celých 120 let. Nám to však postačí pouze jeden týden a to necelý. Akce se bude konat od 15.4. do 20.4., tedy od pondělí do soboty. Pokud chcete strávit čas o samotě s Bohem, rozjímáním nebo čtením Bible, tak se můžete se přihlásit na tomto odkazu.

Čti článek
Exemple

Vánoční křest CD

Po roce a půl velkého úsilí se vylouplo z ledového zajetí nové dvojCD krásných vánočních i nevánočních písní. Za vší tou hudební krásou stojí zpěváci a hudebníci z Břeclavi a širokého okolí pod vedením Helenky Vladárové. Před zaplněným kinem rozlomili ledové srdce moderátorka Petra Vychodilová a host Paľo Hoďa.Tímto chci také poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přispěli ke hladkému průběhu koncertu, hlavně však děkuji Bohu, za hlasy a dotažení všech našich nedokonalostí!

CD si můžete zakoupit na azprijdecas.cz

Čti článek
Exemple

Už 80 let se adventisté scházejí na Jižní Moravě. Za tak dlouhou dobu toho zažijete hodně, a proto jsme se rozhodli setkat se a všechny ty zážitky si připomenout. Vyprávění vtipných historek a prohlížení zaprášených fotoalb ale nebylo to jediné, čím jsme vyplnili dlouhý sobotní den. Setkávání s lidmi je pro nás stejně důležité, jako setkávání s Pánem; a k vydatné hostině je nejlepším dezertem duchovní pokrm. Prohlédněte si, co všechno jsme zažili na stránce fotogalerie.

Čti článek
Exemple

Na velikonoční pondělí nás v Moravské Nové Vsi poctila hudební skupina Quartet z Vojkovic. Koncert se netradičně konal v Moravské Nové Vsi. Na koncert se přišlo podívat přes 230 lidí z okolních vesnic i členů ze sboru Břeclav. Každý návštěvník si mohl zdarma odnést dárkový balíček a spoustu knih s biblickou tématikou.

Velké poděkování patří panu faráři za přijetí a závěrečné pohoštění hostů. Ovšem největší dík bych chtěl vzdát Bohu, za jeho vedení při zařizování koncertu, za působení Božího ducha a možnost předávat víru dál.

Jsme vděčni, že jsme mohli i s lidmi z jiné církve společně chválit Boha a oslavovat v tento den, a věříme, že jej budeme společně chválit i na věčnosti.

/Peťa

Čti článek
Exemple

Pesachová večeře 2018

„Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: ‚Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.'“ (Lukáš 23, Bible21)

Přestože máme někdy pocit, že dodržování rituálů už dnes ztrácí smysl, musíme přiznat, že některé z nich mají své kouzlo. Sejdete se takhle v pátek večer v malé místnosti osvětlené svíčkami. Tísníte se v ní spolu s dalšími přáteli ze společenství a hosty, a protože cítíte přítomnost nějaké neobvyklé atmosféry, vzrušeně se polohlasem bavíte o tom, co vás dnes večer asi čeká. Na stůl putují nekvašené placky, zelené byliny… Z vůně pečeného masa vám začne kručet v břiše. Rozhostí se ticho a rázný hlas všechny přivítá na výjimečné velikonoční bohoslužbě.

Židé si tímto rituálem zvaným Seder (neboli „pořádek“) připomínali, že je Hospodin vysvobodil z otroctví v Egyptě. My křesťané na této tradici budujeme a posouváme ji na novou úroveň: oslavujeme totiž vzkříšení Ježíše. Bylo by ale nemoudré myslet si, že vysvobození z otroctví se nás dnes už netýká. Když máme tolik práce, kterou musíme udělat, novinek, které je potřeba přečíst, videí, která musíme zhlédnout a příspěvků, kterým musíme dát palec nahoru, tak nemůžeme tvrdit, že jsme úplně svobodní.

V takových případech přijde rituál vhod. A nejen že si užijeme příjemnou atmosféru, poslechneme pár písní a připomeneme si příběh o oběti a vzkříšení. Můžeme taky dovolit Bohu, aby nás znova vyvedl z otroctví a pomohl nám udělat si pořádek.

-oK

Čti článek
Exemple

Alianční týden modliteb 2018

Alianční týden modliteb je týden, ve kterém se spolu s křesťany z dalších církví zaměříme se na to, co nás spojuje. Společně se pak věnujeme modlitbám za probuzení našeho často ospalého duchovního života.

Tento pátek se alianční bohoslužba odehrála v našem Bílém kostele na Jiráskově ulici. Měli jsme tu čest hostit bratra Ctirada Hrubého, který měl úvahu nad Slovem, a jeho bratry a sestry z Evangelické církve metodistické z Mikulova. Děkujeme jim za obohacující duchovní zážitek a příjemnou atmosféru, kterou nám pomohli vytvořit svým hudebním doprovodem.

A protože nejen chlebem je živ člověk, zakousli jsme tuto bohoslužbu dobrou buchtou a obloženým chlebíčkem, a udělali tak za příjemným večerem chutnou tečku.

oK

Čti článek
Exemple

Fotky z vánočního koncertu 2017

Děkujeme vám všem, že jste se na nás přišli podívat. Když jsme viděli, kolik vás přislo, měli jsme strach, že se nevejdeme do kostela! Naštěstí jsme to ale nějak zvládli. Jsme rádi, že jsme společně mohli sdílet atmosféru Vánoc a zkusili jsme se na chvilku přenést do místa, kam na nás nedosáhnou každodenní starosti.

Přejeme vám všem krásné prožití konce roku a požehnaný začátek toho nového!

Čti článek
Exemple

Pozvánka na Vánoční Koncert

Milí přátelé, opět po roce vás srdečně zveme na vánoční koncert. Vystoupí pěvecký sbor z břeclavské církve Adventistů pod vedením Heleny Vladárové. Stejně jako minulý rok bude vstupné dobrovolné a výtěžek půjde na dobročinné účely. Koncert bude opět probíhat dvakrát – v časech 16:00 a 19:00, abychom se všichni do našeho malého kostela vešli.

Moc se na vás těšíme.

Na tomto odkazu najdete plakátek.

Čti článek
Exemple

Vítání kazatele

Náš Břeclavský sbor přivítal nového kazatele, bratra Jiřího Gomolu, s jeho rodinou. Na odpoledne soboty 17. června byl připraven program, ve kterém jsme se nejprve metaforicky „rozloučili“ s bratrem Lubošem Žižkou a jeho rodinou (který v kazatelské funkci končí, ale členem společenství zůstává), a pak přivítali rodinu nového kazatele – zpěvem, Božím slovem, aktivitami a hrami, které ani jeden z kazatelů nečekal, a hlavně dobrým jídlem.

Tímto bratra Gomolu a jeho rodinu vítáme v Břeclavském sboru a přejeme mu, aby jim Bůh požehnal po celou dobu, kterou s námi stráví.

Čti článek