Letní výlet Klubu otevřeného společenství

arsiv

Exemple

Rok co rok je pro naše seniory KOSáky nachystána taková menší akce. A letos tomu nebylo jinak. V neděli jsme se všichni sešli v našem kostele, kde jsme si poslechli krátké zamyšlení našeho kazatele Jirky Gomoly. Poté jsme se všichni přesunuli do Lednice, kde jsme si mohli povídat a sdělovat si své zážitky a dojmy v krasné botanické zahradě na VŠ v Lednici. Na pozvání Evy Pavlisové, která spolu s Monikou Činčalovou výlet naplánovala a zorganizovala, jsme se sešli u Pavlisů na zahradě, kde se  opékalo a popojídalo. Když nás vyhnal déšť, přesunuli jsme se do jejich kůlny, kde jsme pokračovali v programu, při kterém jsme se velmi pobavili a tak zakončili naše setkávání během školního roku.
Ba

Číst více →
Exemple

V úterý 12. 12. 2017 se uskutečnilo poslední letošní setkání KOSu v počtu 24 dospělých + 5 asistentek. Osvětlené ulice a ozdobené obchody všem neomylně oznamují blížící se vánoce a konec roku, a tato skutečnost určila i náplň programu.  Jako obvykle jsme nejdříve vyslechli pozdravy, vzkazy a informace. Zpívali jsme vánoční koledy a vyprosili požehnání pro ty, kteří s námi nemohou být a pro společně trávené chvíle.
Nezapomnělo se ani na prosincové oslavence. Evička si svůj dárek ke čtyřicetinám musela nejdříve „vyčichat“, dle čichu poznávala různé zdravé potraviny, ale zvládla to dobře. Vysloužila si za to ke svým narozeninám symbolicky 40 balíčků zdravých surovin a přání v podobě básně . Překvapení bylo tak silné, že se nám oslavenkyně rozplakala :-).

Br. kazatel byl omluven, takže o duchovní část se postaraly asistentky. Přečetly nám z Bible příběh o narození Ježíše a zahrály na flétničky píseň Tichá noc. A pro pobavení nám přečetly humorné vzkazy, které děti o vánocích píší Bohu.

Dále jsme prohlíželi fotografie našich dětí a snažili se poznat či uhodnout, komu jaké dítě patří, čí jsou to potomci, jaký věk v současné době mají a co dělají. A popravdě, to nebylo vůbec jednoduché, ale za to krásné, zavzpomínat, jak naše děti vypadaly.  Následovalo také sdílení různých „moudrých myšlenek“ a někteří vyjadřovali svoji vděčnost Pánu Bohu za různé věci i osoby.

Na závěr nám děti-asistentky nadělili dárečky, které všichni donesli a daný dáreček jsme si mezi sebou ještě předali, od srdce osobě po své levici a popřáli jsme si něco pěkného, povzbudivého do nového roku.
Vánoční výzdoba a zapálené svíčky vytvářely sváteční atmosféru.  Pohoštění bylo vynikající, všichni by dostali „Řád vařečky zlaté“ jako v pohádce o Princezně se zlatou hvězdou na čele.  Dokonce zbyl i čas na vyprávění vtipů vánočních i nevánočních vtipů, abychom se rozcházeli v dobré náladě :-).

Tentokráte jsme rozcházeli o trošku později, ale bylo nám spolu dobře, vládla pohoda a dobrá nálada, kdo by spěchal do zimy a tmy? A tak se těšíme na další setkání, o čem asi bude? Necháme se překvapit.

Číst více →
Exemple

31. října se uskutečnilo další setkání KOSu. Nejprve se zdálo, že nás bude málo, nastal podzim a s ním přišly i různé nemoci z nachlazení. Jiní byli na cestách, ale nakonec se nás sešlo 19 + 6 dětí včetně nejmladší 3týdenní Marušky.
Setkání bylo zahájeno modtlibou, pak následovaly důležité informace a vyřizování pozdravů. Jako vždy, ti, kteří měli v říjnu narozeniny, dostali malý dárek.
Nejvíce času jsme věnovali „poznávání“ naší nové kazatelské rodiny. Každý účastník měl připravenou nějakou otázku na manžele Gomolovi, mohli jsme je více poznat z různých stran.
Také Jozífek se podělil s vyprávěním o svém měsíčním pobytu u syna v USA. Povídání bylo doplněno fotografiemi.
Nezapomnělo se ani na naše „asistentky“, které předváděly v pantomimě různá povolání a zvířata. Poučná byla i báseň o vších a blechách.
A samozřejmě nechybělo zpívání a dobré mlsání na závěr. Byl to příjemný a hezký večer.

Číst více →