Slova povzbuzení od našeho vedení

arsiv

Exemple

Nouzový stav – koronavirus

Milí  Břeclavští spoluvěřící, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR vyhlašujeme jako statutární zástupci sboru CASD Břeclav následující opatření:

– s okamžitou platností až do 15.4. 2020 pozastavujeme konání sobotních bohoslužeb ve sboru CASD Břeclav a to v celém rozsahu
– až do 15.4.2020 pozastavujeme setkávání členů modlitební skupiny seniorů
– přesunujeme plánovanou Večeři Páně na 06/2020
– až do 15.4.2020 pozastavujeme konání akce KOS
– přesunujeme plánované výroční členské shromáždění
– rušíme večerní bohoslužbu na Velký pátek

V týdnu po velikonočních svátcích budeme informovat členy sboru o případném zrušení nebo prodloužení výše uvedených opatření.
Modlíme se za vás všechny a přejeme vám všem  Boží pokoj v této vážné době,

 

Těšíme se, až se znovu všichni spolu uvidíme.

Vaši spolubratři  Jiří Gomola a Josef Kolínek ml.

Čti článek
Exemple

Bohoslužba ticha

Poslední listopadovou sobotu jsme měli možnost v našem sboru prožít jinou formu bohoslužby, než na kterou jsme zvyklí. Narušit některé ze zažitých stereotypů a zažít sobotní den s jiným rozměrem. Zasloužili se o to mládežníci, kteří nám připravili netradiční program. Při příchodu do kostela nás přivítala klidná klavírní hudba a my si v tichosti mohli sednout do lavice a začít bohoslužbu rozjímáním s Bohem. Následovalo pásmo chval, které bylo prostoupeno modlitbami a čtením žalmů. Tuto část ocenili především chválící typy. AAčka pro nás měly připravené krátké divadlo, které nás všechny rozesmálo, ale také donutilo k zamyšlení nad naší komunikaci s Bohem. Miriam zahrála klavírní skladbu, holky Žižkovy přednesly žalm.  Při kázání Luboš Žižka postavil na kazatelně zeď, která nás každodenně odděluje od Boha a kvůli které často neslyšíme Boží hlas – práce, kamarádi, internet, televize… stačí ale, když v naší zdi uděláme alespoň malé okénko, kudy Boha pustíme do našeho dne. Všichni jsme symbolicky dostali špunty do uší, abychom si mohli připomínat, že je čas na to, být s Bohem. V tichosti, bez rušivých vlivů okolí. Bohoslužba byla zakončena diskusí ve skupinkách na otázky vyplývající z kázání. Nechyběl ani společný oběd, kdy jsme mohli vše (už hlučně) rozebrat.

Zkrátka… díky kreativitě našich mládežníků to byla velmi podařená bohoslužba, která se nám zapsala pod kůži a můžeme z ní čerpat následující dny (i týdny). Děkujeme všem, kteří se do ní aktivně zapojili a doufáme, že to nebyla poslední mládežnická sobota.

Čti článek
Exemple

Manželák je synonymum, pro pohodový víkend bez dětí, s partou skvělých lidí, v krásném prostředí. Tentokrát jsme se ubytovali na penzionu v Osvětimanech , abychom prožili nejen legraci, ale také zpívali a, poslouchali a diskutovali. Letos jsme čerpali z myšlenek Petra Hůště, který nabídl trošku jiné pohledy na manželství a milosrdenství. V neděli jsme pak navštívili obec Modrou, kde jsme se dívali na ryby přes sklo, a někteří i bez skla. Děkuji organizátorům i účastníkům za parádní víkend a těším se na další jubilejní ročník.

Čti článek
Exemple

Noc kostelů 2019

Večer se dá strávit různě. Jednou z možností je vydat se do kostela, přidat se k chválení Boha, čtení z Bible a k modlitbám. A tato příležitost se nám naskytla i letos, kdy se náš kostel jako každý rok připojil k celorepublikové akci Noc kostelů. Letos jsme se také spolupodíleli na programu v katolickém kostele v Poštorné. Po ukončení programu jsme vedli družné rozhovory u prostřených stolů do pozdních nočních hodin.

Čti článek
Exemple

„Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne!“

Kazatel 4:9

Čti článek
Exemple

Zájezd do Budapešti

Na poslední dubnový den nám Kája naplánovala zájezd do Budapešti. Jelikož ale Budapešť není za rohem, tak jsme museli zredukovat program (vypustit lázně) tak, abychom se stihli do večera zase vrátit. Počasí nám přálo, jídla bylo dost, parta skvělá a pan průvodce připraven zodpovědět jakýkoli dotaz. 🙂

Myslím, že všichni odjížděli spokojení a hlavně unaveni, ale také natěšeni na další zájezd 2018.

Čti článek