Exemple

Výlet za poznáním

Co myslíte, který exponát nejvíce zaujal naše výletníky v Technickém muzeu v Brně. Jestli tipujete, že to byla motorka, telefón, zvonkohry, kamera, vodní kolo, parní stroj nebo snad řemesla, tak jste vedle. Je přece elektronická doba a tak naše děti usedli k prehistorickým počítačovým hrám. Vůbec nevadilo, že jsou primitivní. A proto mám strach, že muzea pozbudou svůj prvotní význam, seznamovat návštěvníky s předměty z dob našich babiček, ale i nás starších.

Bob

Číst více →
Exemple

Návštěva z Portugalska

Máte sourozence? Jaké je Vaše oblíbené jídlo? Jak se jmenuje prezident Vaší země? Jaké je Vaše povolání? Jaký je Váš oblíbený biblický verš? To jsou otázky, které si připravily děti(v angličtině) pro naše portugalské hosty. A Jónatas a Lúcia vyprávěli, proč jsou tady v České republice, proč rádi cestují, jaké mají plány do budoucna. Veškerá konverzace se odehrávala v angličtině a naši hosté velice chválili děti jak dobře rozumněli a mluvili.

Číst více →
Exemple

Kamarádská čajovna

Druhého března v pátek večer jsme se s dětmi a jejich kamarády sešli na kamarádské čajovně. Popíjeli jsme čaj, dívali jsme se na film Most a diskutovali jsme o něm. Na závěr jsme vyráběli obrazy z potravin. Podívejte se na obrázky.

Bobina

Číst více →
Exemple

Demoverze Božího království

Jak to funguje v našich lidských královstvích či dnes už spíše státech to víme velice dobře. Jak však pochopit, jak funguje něco, co jsme nezažili a neviděli?

Mnoho lidí má problém přijmout Ježíšovy zázraky. Zdají se jim nereálné. Někomu se může zase zdát, že Ježíš svými zázraky „frajeří“, protože to každý nedokáže. Jenže smysl těchto zázraků, z našeho pohledu je mnohem hlubší. Pokud se na ně budeme dívat izolovaně, tak jejich význam nepochopíme, ale jakmile se na ně podíváme jako na celek, tak se nám objeví jejich význam. Pomoci nám v tom může text v Bibli u Matouše 11. kapitola, od 2. do 6. verše.

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících. „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“

My na tomto světě jsme svědky mnoha problémů a trápení. Tyto problémy a trápení v Božím království nejsou a nebudou. Ježíš přichází na tuto zemi jako mesiáš/Kristus = pomazaný za krále. On je králem Božího království. Proto ti, kteří za ním přicházejí a trpí v našem světě, jsou v jeho přítomnosti uzdravováni, dostává se jim pomoci. Jinými slovy je jejich problém vyřešen. Nejde o zázrak jako takový, ale o to, že král pomáhá svému národu a zbavuje jej problémů tohoto světa. Jan Křtitel, seděl ve vězení a asi čekal, že Ježíš udělá jako mesiáš – nový král Izraele, nějakou revoluci. Čekal krále, který svrhne římské okupanty. Jenže Ježíš měl jiný cíl než svrhnout římské vládce silou. Ježíš přinesl na Zemi své království. Království, které je jiné, kde už nejsou nemoci, slzy, pláč a bolest. Tím, co Ježíš dělal, potvrdil to, že je skutečným králem Božího království, že je tím mesiášem.

Svrhnout cizí království silou, to umí mocní lidé odedávna, ale Ježíš přinesl něco jiného. Přinesl řešení skutečných problémů. Vždyť co se dotýká člověka více než to, když nevidí, nemůže chodit, má smrtelnou nemoc, neslyší, zemře nebo je tak chudý, že podle ostatních nemá právo na vlastní život? Ježíš, když chodil po této zemi ukázal, jaké je jeho království. Že on neřeší cenu másla, neřeší soudobé vládce. On ukázal, že řeší náš skutečný a plný život.

Číst více →
Exemple

Volte změnu!

Tak jsme vyrazili s děckama a jejich kamarádama v sobotu 27.1.2018 na pololetní soustředění BB do klubovny v Moravské Nové Vsi. Zrovna probíhalo druhé kolo prezidentských voleb. Právě proto jsme si vybrali téma volby a rozhodování. Zjistili jsme, že je mnoho „voleb“ v lidském životě, které jsou daleko důležitější než volba prezidenta….

Volba životního partnera, životního směřování, volba kamarádů…. Po diskusi o rozhodování jsme se rozdělili do dvou volebních štábů. Každý štáb měl vyrobit volební plakát biblickému hrdinovi a zkusit přesvědčit „voliče“, aby právě jejich hrdinovi dali svůj hlas. Volební souboj Davida a Gedeona vyhrál David. Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným za pohodovou atmosféru těchto voleb a zároveň tímto děkuji i Lubošovi za skvělý hudební doprovod, Pindurům a Konečným za oběd.

hm a Bob

Číst více →
Exemple

Alianční týden modliteb 2018

Alianční týden modliteb je týden, ve kterém se spolu s křesťany z dalších církví zaměříme se na to, co nás spojuje. Společně se pak věnujeme modlitbám za probuzení našeho často ospalého duchovního života.

Tento pátek se alianční bohoslužba odehrála v našem Bílém kostele na Jiráskově ulici. Měli jsme tu čest hostit bratra Ctirada Hrubého, který měl úvahu nad Slovem, a jeho bratry a sestry z Evangelické církve metodistické z Mikulova. Děkujeme jim za obohacující duchovní zážitek a příjemnou atmosféru, kterou nám pomohli vytvořit svým hudebním doprovodem.

A protože nejen chlebem je živ člověk, zakousli jsme tuto bohoslužbu dobrou buchtou a obloženým chlebíčkem, a udělali tak za příjemným večerem chutnou tečku.

oK

Číst více →
Exemple

Turnaj v Kinballu 2018

A opět začal sportovní nový rok a to s pořádně velkým modrým balónem. Šest nadšených týmů bojovalo ve sportovním duchu o zlatou medaili Fidorka. Přesto nejlepší cenu útěchy a to kakaový dort získalo poslední družstvo.

Číst více →
Exemple

V úterý 12. 12. 2017 se uskutečnilo poslední letošní setkání KOSu v počtu 24 dospělých + 5 asistentek. Osvětlené ulice a ozdobené obchody všem neomylně oznamují blížící se vánoce a konec roku, a tato skutečnost určila i náplň programu.  Jako obvykle jsme nejdříve vyslechli pozdravy, vzkazy a informace. Zpívali jsme vánoční koledy a vyprosili požehnání pro ty, kteří s námi nemohou být a pro společně trávené chvíle.
Nezapomnělo se ani na prosincové oslavence. Evička si svůj dárek ke čtyřicetinám musela nejdříve „vyčichat“, dle čichu poznávala různé zdravé potraviny, ale zvládla to dobře. Vysloužila si za to ke svým narozeninám symbolicky 40 balíčků zdravých surovin a přání v podobě básně . Překvapení bylo tak silné, že se nám oslavenkyně rozplakala :-).

Br. kazatel byl omluven, takže o duchovní část se postaraly asistentky. Přečetly nám z Bible příběh o narození Ježíše a zahrály na flétničky píseň Tichá noc. A pro pobavení nám přečetly humorné vzkazy, které děti o vánocích píší Bohu.

Dále jsme prohlíželi fotografie našich dětí a snažili se poznat či uhodnout, komu jaké dítě patří, čí jsou to potomci, jaký věk v současné době mají a co dělají. A popravdě, to nebylo vůbec jednoduché, ale za to krásné, zavzpomínat, jak naše děti vypadaly.  Následovalo také sdílení různých „moudrých myšlenek“ a někteří vyjadřovali svoji vděčnost Pánu Bohu za různé věci i osoby.

Na závěr nám děti-asistentky nadělili dárečky, které všichni donesli a daný dáreček jsme si mezi sebou ještě předali, od srdce osobě po své levici a popřáli jsme si něco pěkného, povzbudivého do nového roku.
Vánoční výzdoba a zapálené svíčky vytvářely sváteční atmosféru.  Pohoštění bylo vynikající, všichni by dostali „Řád vařečky zlaté“ jako v pohádce o Princezně se zlatou hvězdou na čele.  Dokonce zbyl i čas na vyprávění vtipů vánočních i nevánočních vtipů, abychom se rozcházeli v dobré náladě :-).

Tentokráte jsme rozcházeli o trošku později, ale bylo nám spolu dobře, vládla pohoda a dobrá nálada, kdo by spěchal do zimy a tmy? A tak se těšíme na další setkání, o čem asi bude? Necháme se překvapit.

Číst více →